Werking

Elk lichaamsdeel en elk lichaamssysteem, ziek of gezond, vertoont een individueel reactiepatroon op prikkels van buitenaf. Op basis van deze specifieke reactiepatronen kunnen waardevolle inzichten worden verkregen in de toestand en het functioneren van de onderzochte organen en systemen. Global Diagnostics is een nieuw meetsysteem op basis van Vitalfeld technologie (=geavanceerde bioresonantie) dat deze reactiepatronen uiterst nauwkeurig kan meten en evalueren. Het meetresultaat stelt vervolgens belangrijke informatie ter beschikking over o.a. de bio-energetische toestand van organen zoals nieren, lever, hart, etc. en van lichaamssystemen zoals het immuunsysteem, het lymfestelsel en de stofwisseling. Deze informatie draagt bij tot een correcte diagnose en maakt het mogelijk om meer gericht oorzakelijk te kunnen behandelen.