Het behandelgebied van de osteopaat betreft het gehele lichaam. Alle behandelindicaties opnoemen zou te ver strekken, voor meer informatie kunt u ons telefonisch contacteren. Hieronder wordt er eerder een summiere opsomming gegeven van klachten waarmee een patiënt tot bij een osteopaat komt:

  • Klachten die in relatie staan tot het bewegings- en zenuwstelsel, zoals: pijn, ongemak en verminderde functie of beperking van de wervelkolom, spieren en gewrichten.
  • Posttraumatische klachten na een val, blokkades, kwetsuren en verstuikingen.
  • De gevolgen van een onaangepaste houding, zowel bij kinderen als bij volwassenen.
  • Klachten die het gevolg zijn van verhoogde spanning of emotionele stress.
  • Een verminderde functie van lichaamssystemen die zich uiten in de vorm van verteringsproblemen, klachten van de bloedsomloop, ademhalingsklachten, oor-, neus- en keelproblemen, urologische klachten.
  • Steeds terugkerende infectieziekten als gevolg van een verlaagde weerstand.
  • Sportgerelateerde klachten op alle niveaus, topsporters incluis.
  • Geassocieerde klachten bij zwangerschap, de pasgeborene en tijdens de kindertijd.
  • Soms weet de patiënt niet wat er scheelt maar ze voelen zich niet goed. Misschien voelen ze zich "niet goed in hun vel", of ervaren ze een gebrek aan comfort dat er voordien wel was.