Therapie

Na afloop van de meting is het mogelijk dat er via de therapiemodule van Global Diagnostics tevens een ondersteunende therapie wordt gestart. Hierbij kunnen afwijkende responsen genormaliseerd worden aan de hand van corrigerende frequenties.